Úřední deska

Neidentifikovatelné platby


Tento soubor úřední desky exekutorského Úřadu obsahuje seznam neidentifikovatelných plateb doručených Úřadu soudního exekutora. Každá z těchto plateb je označena originálním identifikačním číslem, uvedeným v tabulce v prvním sloupci vlevo. Pro další komunikaci s Úřadem soudního exekutora používejte bezpodmínečně toto identifikační číslo.

Vyvěšeno dne 21.6.2022

 
© 2018