Informace o mé osobě
Diplom Právnická Fakulta University Karlovy
Osvědčení o užívání titulu Mgr.

Lustrační osvědčení


Pracovní hodnocení MŽPČR


Vysvědčení o složení advokátní zkoušky

Rozhodnutí AK ČR o pozastavení výkonu advokacie

Dekret MSČR o jmenování do úřadu soudního exekutora

Osvědčení EK ČR o sídle exekutorského úřadu

 
© 2018