O Milostivé léto požádalo více než 1 300 dlužníků, akce končí už dnes
28. ledna 2022

Za celé Milostivé léto požádalo Exekutorský úřad Prachatice o slevu na exekuci více než 1 300 dlužníků. Uhradili zhruba 9 miliónů korun, což byly jejich původní dluhy věřitelům. Celková sleva, kterou soudní exekutor Kamil Košina dlužníkům poskytl, přesáhla 20 miliónů.

„Milostivé léto končí právě dnes, nicméně zpracování žádosti obvykle nějaký čas zabere. Přesto za Exekutorský úřad Prachatice garantuji, že udělám vše pro to, abychom stihli vyřídit všechny žádosti, které k nám doputují ještě dnes do konce úředních hodin. To znamená do 14:30 hod.,“ slibuje Kamil Košina.

Dlužníci, kteří odkládali žádost na poslední chvíli, musejí zaplatit dluh nejpozději dnes. Jinak nesplní zákonnou podmínku Milostivého léta. Původní dluh, který jim úřad vyčíslí na základě žádosti, je nejsnazší poslat na účet Exekutorského úřadu Prachatice: 285063450/0300. Nezapomeňte připočíst 750 Kč plus DPH, celkem tedy 908 Kč, což je státem stanovený fixní poplatek. Po úspěšném zaplacení obdržíte rozhodnutí, že už nemusíte platit zbytek dluhu. Tím exekuce končí.

Exekutorský úřad Prachatice nabídl jako jediný v České republice možnost zbavit se exekuce díky Milostivému létu i lidem, kteří mají dluhy u soukromých společností. Pokud soukromý věřitel schválí žádost dlužníka, lze z dluhu odmazat úroky a náklady. Podle statistik prachatického úřadu jsou soukromé dluhy příčinou více než čtvrtiny exekucí, které se podařilo ukončit v rámci Milostivého léta.

„O Milostivé léto mají větší zájem ženy. Jejich početní převaha nad exekuovanými muži je 54 %. Průměrný věk dlužníka, který se v Exekutorském úřadu Prachatice hlásí o tuto slevu na exekuci, dosahuje 42 let,“ komentuje dostupné údaje Kamil Košina.

Kontakty na exekutorský úřad a informace o podání žádosti naleznete na webu www.exekutor-prachatice.cz.

Přílohy ke stažení
1) Audiozáznam vyjádření Mgr. Kamila Košiny o končícím Milostivém létě

Kontakt pro médiaVeronika Paříková
Externí komunikace EÚ Prachatice
T: 737 201 186 | E: press.exekutor-prachatice@seznam.cz | W: www.exekutor-prachatice.cz

 
© 2021