Dlužníci ušetřili díky Milostivému létu už více než 17 miliónů korun
2. prosince 2021

V průběhu prvního měsíce Milostivého léta se na Exekutorský úřad Prachatice obrátilo přes 600 dlužníků. Uhradili dohromady 8 miliónů korun. Jde o jejich původní dluhy věřitelům.

Soudní exekutor Kamil Košina poslal 7 600 dlužníků informační dopis o Milostivém létě: „Zareagovaly na něj stovky lidí, kteří díky tomu ušetří docela dost peněz. Z dosavadních údajů vyplývá, že celková sleva, které tito dlužníci dosáhli, přesahuje 17 miliónů korun. Vyhovujeme jak žádostem, které bez problémů splňují všechny podmínky Milostivého léta, tak mimořádně i těm, které se vztahují k pohledávkám vybraných soukromých společností.“

Exekutorský úřad Prachatice dlužníkům aktivně zprostředkovává také slevy na exekucích, které zahájili soukromí věřitelé. V případě, že věřitel souhlasí s daným postupem, je možné odpustit dlužníkovi úroky i náklady.

Toho využil i 31letý Michal z Písku. Po maturitě si vzal půjčku na nový fotoaparát, ale nesplácel ji: „Teď jsem se z té exekuce dostal díky Milostivému létu. Trvalo to 7 let. Měl jsem obstavený účet a taky mi strhávali z platu. Celkem jsem měl zaplatit skoro 80 tisíc. Nakonec mi prodejna a exekutor Kamil Košina odpustili to, co tam bylo nad rámec původního dluhu. Odmazali mi tak víc než polovinu – 42 tisíc.“

Třetina všech exekucí, které se díky Milostivému létu podařilo v prachatickém úřadu ukončit, má příčinu v soukromých pohledávkách – typicky v půjčkách, neuhrazených fakturách za bílou elektroniku nebo za telefony. V žebříčku komerčních společností, které dlužníkům po dohodě se soudním exekutorem odpouštějí veškeré penále, stojí na předních příčkách JK CHALOUPKY KOMÁROV a O2. Mezi veřejnoprávními společnostmi vedou dopravní podniky v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

Pokud chcete požádat o vymazání nákladů exekuce a zaplatit jen původní dluh, obraťte se na Exekutorský úřad Prachatice co nejdříve. Nejpozději do 28. ledna 2022 zaplaťte vyčíslenou částku na účet úřadu 285063450/0300. Exekuce tak bude ukončena.

Přílohy ke stažení
1) Audiozáznam vyjádření Mgr. Kamila Košiny o celkové odpuštěné částce
2) Audiozáznam vyjádření pana Michala, který dlužil za fotoaparát

Kontakt pro médiaVeronika Paříková
Externí komunikace EÚ Prachatice
T: 737 201 186 | E: press.exekutor-prachatice@seznam.cz | W: www.exekutor-prachatice.cz

 
© 2021