Soudní exekutor Košina rozešle 7 600 dopisů s nabídkou Milostivého léta
8. listopadu 2021

Soudní exekutor Kamil Košina zítra začne po celé republice rozesílat tisíce informačních dopisů dlužníkům. Nabízí jim možnost zaplatit exekuci v rámci akce Milostivé léto. A to výjimečně v případech, kdy jde o pohledávky soukromých společností.

Úřad zahajuje osvětovou kampaň hned zítra. „Mnoho lidí neví přesně, jak se může do oddlužovací akce zapojit. Proto jim zašleme dopis, kde jim všechno vysvětlíme. Celkem oslovíme asi 7 600 dlužníků a nabídneme jim, že nemusejí platit nic než původní dluh a poplatek 908 korun. Odpouštíme jim všechny úroky a náklady. A to mimořádně u pohledávek věřitelů, kterými jsou vybrané komerční společnosti. Aktivně jsem se s nimi dohodl, že se do Milostivého léta taky zapojí, i když to není jejich povinnost, “vysvětluje Kamil Košina, šéf Exekutorského úřadu Prachatice.

Úřad má celorepublikovou působnost. Dopisy proto budou putovat do všech krajů. Nejvíce je jich adresováno do Prahy a do středních Čech, dále pak do Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Dopisy obsahují základní informace vždy o konkrétní exekuci, kterou je možné uhradit za příznivých podmínek. Dlužník se díky tomu přesně dozví, jaká je právě v jeho exekuci původní dlužná částka, kolik činí celkový dluh s příslušenstvím a kolik ušetří, pokud nejpozději do 28. ledna 2022 zaplatí.

Náklady na distribuci informačních dopisů dosáhnou stovek tisíc. Exekutorský úřad Prachatice je bude hradit ze svého rozpočtu. „Jeden dopis vyjde s celkovými náklady asi na 50 korun. V tom součtu to není levné. Ale rozhodl jsem se jít aktivně touto cestou a raději obětovat náklady na osvětu, než aby tito dlužníci dál zatěžovali celý systém. Soudním exekutorem jsem přes 20 let. Celou tu dobu razím myšlenku, že soudní exekutor tu není od toho, aby dlužníkovi ztrpčoval život. Naopak! Exekuci vidím jako možnost, jak pomoct dlužníkovi řešit jeho nelehkou životní situaci. Milostivé léto je k tomu ideálním nástrojem. Nechci roky vést exekuci proti dlužníkovi, který na celou částku s úroky nikdy mít nebude. Raději mu nabídnu možnost zaplatit jen to, co si půjčil, a to hned,“ doplňuje Košina.

Od začátku Milostivého léta se na Exekutorský úřad Prachatice obrátilo už téměř sto lidí, kteří se rozhodli řešit svou exekuci prostřednictvím této akce.

Přílohy ke stažení
1) Audiozáznam vyjádření Mgr. Kamila Košiny o dopisech
2) Audiozáznam vyjádření Mgr. Kamila Košiny o osvětě
3) Vzor informačního dopisu

Kontakt pro médiaVeronika Paříková
Externí komunikace EÚ Prachatice
T: 737 201 186 | E: press.exekutor-prachatice@seznam.cz | W: www.exekutor-prachatice.cz

 
© 2021